דף הבית >> תמיכה >> טיימר שבועי מבוקר DC-3600T

  

           הוראות הפעלה טיימר שבועי מבוקר  DC-3600T

 

נתונים טכניים

טיימר מתוכנת 8 לחצנים  שעון זמן , שעון קיץ וחורף. תכנות מחזורי או בזמנים קבועים לכל יום בשבוע.   לכל יום ניתן לתכנת עד 16

פעולות פתיחה וסגירה

מצב עבודה  ON    OFF    AUTO  תצוגת LCD במתכונת זמן  12 / 24     סוללת פנימית  גיבוי ל 100 שעות (מינימום).  הספק מקסימלי

  3680W  תו תקן אירופאי

הפעלה ראשונית

לחץ על עינית האיפוס (MASTERCLEAR) למשך 6 שניות ברציפות ,לחיצה זו מאפסת את כל האינפורמציה שנשמרה עד כה. 

 (השתמש בקיסם או עיפרון חד)

לחצן CLOCK  לקביעת זמן נוכחי

לחיצה על   CLOCK יחד עם לחצן      WEEK  מבצעת בחירה של יום בשבוע.

לחיצה על   CLOCK יחד עם לחצן      HOUR (0 עד 23   או  1 עד 12 לפי הגדרת המערכת) לבחירת השעה הרצויה.

לחיצה על   CLOCK יחד עם לחצן      MINUTE להגדרת דקה  (0 עד 59)

לחיצה על   CLOCK יחד עם לחצן      TIMER משמש להחלפת מצב   12 או 24  שעות יממה.

לחצן WEEK  לקביעת זמני הפעלה וניתוק

בלחיצה על TIMER נכנסים למצב הגדרות (setup)

לחיצה על WEEK  מבצעת בחירה של יום בשבוע או קבוצת ימים  בו הינך רוצה לבצע את הפעילות.

לחיצה על  HOUR להגדרת השעה (0 עד 23   או  1 עד 12 לפי הגדרת המערכת).  לחיצה על  MINUTE להגדרת דקה (0 עד 59)

בצידה השמאלי של התצוגה ניתן לראות את מספרה הסידורי של הפעולה וכן את הפונקציה. לדוגמא    ON  1  מציין שמספר הפעולה הוא 1 

 והמצב הוא הפעלה. 

אם במצב הגדרות  (setup) אין לחיצה במהלך 20 שניות ,המערכת יוצאת אוטומטית למצב שעון.

לחצן RES/REC משמש לביטול השעות שנקבעו במערכת.

לחיצה ממושכת על HOUR   או  MINUTE     מאיצה את מהירות הדפדוף בתצוגה.

שעון קיץ

לקביעת שעון קיץ בכל שלב. יש ללחוץ  על לחצן CLOCK   ביחד עם מקש ON/AUTO/OFF   כתוצאה מכך תופיע המילה SUMMER

בתצוגה ושעון הזמן יקודם בשעה אחת.

מצב מחזורי RANDOM

בלחיצה על כפתור RANDOM   המכשיר נכנס לפעולה מחזורית.  הפעולה אפקטיבית בין השעות 18:00  ועד 6:00 שלמחרת.

שלא בטווחי הזמן הללו יש לבחור במצב AUTO      

לביטול מצב RANDOM   (מחזורי)  יש ללחוץ על לחצן RANDOM   שוב.  המילה    RANDOM תעלם מן התצוגה

מצב אוטומטי  AUTO

התצוגה  הדיגיטאלית  מראה את הסטאטוס  בו נמצא המכשיר

AUTO    -  מצב אוטומטי בו הפעולות מתבצעות ע"פ השעות שהוגדרו.

  ON      -  מצב הפעלה קבוע שאינו מתייחס לשעות המוגדרות.

  OFF    -  מצב הפסק קבוע

                מעבר בין המצבים ע"י כפתור  ON/AUTO/OFF